กำหนดวันให้บริการ

ให้บริการตรวจโรคทั่วไป กายภาพบำบัด บริการทันตกรรม แพทย์แผนไทย ในเวลาราชการ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน บริการตลอด 24 ชั่วโมง

วัน

แผนกผู้ป่วยนอก

เวชปฏิบัติครอบครัว

วันจันทร์

คลินิกโรคไต 

คลินิกจิตสังคมบำบัด (13.00-16.00 น.)

ฝากครรภ์

วันอังคาร

คลินิกจิตเวช คลินิกโรคหัวใจ 

คลินิกจิตสังคมบำบัด (13.00-16.00 น.)

คลินิกสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนเด็ก

วันพุธ

คลินิกโรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง 

คลินิกจิตสังคมบำบัด (13.00-16.00 น.)

วางแผนครอบครัว พบแพทย์คุณภาพ 

คลินิกไร้พุง

วันพฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน

คัดกรองเบาหวาน มะเร็งเต้านม ปากมดลูก คลินิกผู้สูงอายุ 

คลินิกวัณโรค ออกเยี่ยมบ้าน 

วันศุกร์

คลินิกความดันโลหิตสูง

คลินิกเกษตรกร ออกเยี่ยมบ้าน